بازگشایی مرزهای کانادا برای کسانی که به طور کامل واکسینه شده اند

کشور کانادا مرزهای خود را به روی افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند بازگشایی می کند.این فاز از برنامه بازگشایی مجدد مرزهای کانادا از ماه آگوست برای توریست های کشور آمریکا و از ماه سپتامبر برای توریست های سایر کشورها، اجرایی می گردد.سیاست جدید شامل موارد ذیل می باشد:– از تاریخ 9 آگوست، …

بازگشایی مرزهای کانادا برای کسانی که به طور کامل واکسینه شده اند ادامه مطلب »