تمدید محدودیت سفر به کانادا به دلیل کوید ۱۹

تمدید محدودیت سفر به کانادا به دلیل کوید ۱۹

مسافرت به کانادا و امکان ورود به کشور برای بیشتر مسافران خارجی برای یک ماه دیگر، تا پایان ماه اوت، تمدید شد. دولت فدرال دستورالعملی را در تاریخ 30 ژوئیه صادر كرده است كه محدودیت های سفر را تا 31 اوت تمدید می كند. محدودیت ها، ممنوعیت ورود همه به جز شهروندان و ساکنان دائم …

تمدید محدودیت سفر به کانادا به دلیل کوید ۱۹ ادامه مطلب »