راهنمای ورود محصلین در دوران همه گیری کرونا

راهنمای ورود محصلین در دوران همه گیری کرونا راهنمای دانشجویان و دانش آموزان بین المللی که در زمان شیوع کرونا به کانادا وارد می شوند منتشرشد.دولت مرکزی کانادا راهنمایی جهت استفاده محصلین بین المللی در زمان ورود به کشور با توجه به همه گیری ویروس کرونا منتشر کرد.این راهنما موارد ذیل را شامل می شود:1- …

راهنمای ورود محصلین در دوران همه گیری کرونا ادامه مطلب »