وقایع مهم مهاجرتی در ماه پایانی 2020

در ماه پایانی سال 2020 چه اتفاقات مهمی در خصوص مهاجرت در پیش داریم؟1- نامه نخست وزیر کانادا به وزیر مهاجرت در خصوص برنامه های 2021-20232- دو مرحله دیگر Express Entry3- اجرای برنامه های استانی تا قبل از کریسمس4- برنامه های حامی پدرو مادر و مادربزرگ و پدربزرگ (Sponsorship)5- اعطای تعداد بیشتری اقامت دائم (PR) …

وقایع مهم مهاجرتی در ماه پایانی 2020 ادامه مطلب »