تغییر روش ارزیابی سازمان ارزیابی مدارک WES

از نوامبر 2020 متقاضاین مهاجرت می توانند فقط آخرین مدرک تحصیلی خود را جهت ارزیابی مدارک تحصیلی ECAs، ارائه نمایند. در این شرایط جدید به عنوان مثال دارنده مدرک فوق لیسانس نیازی به ارائه مدرک لیسانس نداشته و همان مدرک فوق لیسانس جهت ارزیابی کفایت می نماید. جهت بهره مندی از بهترین فرصت های مهاجرتی …

تغییر روش ارزیابی سازمان ارزیابی مدارک WES ادامه مطلب »