شانس دوباره محصلین بین المللی برای کسب تجربه کار در کانادا

دولت کانادا در 8 ژانویه 2021، سیاست جدیدی را برای کمک به محصلین بین المللی معرفی نمود. بر اساس این سیاست و با توجه به شرایط خاص بوجود آمده به خاطر همه گیری ویروس کرونا، دانشجویان و دانش آموزان بین المللی حاضر در کشور کانادا که مشمول استفاده از شرایط (Post-Graduate Work Permit (PGWP بوده …

شانس دوباره محصلین بین المللی برای کسب تجربه کار در کانادا ادامه مطلب »