اعلام اولویت های جدید مهاجرتی، توسط دولت کانادا برای سال 2021

مطابق سال های گذشته، نخست ویز کانادا در ابتدای سال، طی نامه ای خطاب به وزیر مهاجرت، اولویت های مهاجرتی کشور کانادا در سال 2021 را اعلام نمود.  این اولویت ها به طور خلاصه، شامل موارد ذیل می باشند: . ادامه استقبال از مهاجران جدید جهت پشتیبانی از رشد اقتصادی کانادا پس از همه گیری …

اعلام اولویت های جدید مهاجرتی، توسط دولت کانادا برای سال 2021 ادامه مطلب »