تسریع روند بررسی پرونده های درخواست مهاجرت Caregivers

پیرو اعلام وزیر مهاجرت کانادا 6000 درخواست مهاجرت مربوط به پرونده های ذیل عنوان مراقبین “Caregivers” تا انتهای سال 2021 اولویت بندی خواهند شد. همچنین حداقل 1500 تصمیم اولیه در خصوص پرونده های مربوط به برنامه ارائه دهنده مراقبت از کودک در منزل و کارگران کمک کننده در نگهداری از منزل تا 30 ژوئن صادر …

تسریع روند بررسی پرونده های درخواست مهاجرت Caregivers ادامه مطلب »