دوازده برداشت شایع نادرست درباره آزمون آیلتس

) آزمون آیلتس سخت تر از آزمون های دیگر است. 2) گرفتن حداکثر نمره در آیلتس ناممکن است. 3) نمی توانید بیش از یک بار آیلتس بدهید. 4) آیلتس در اولین امتحان به شما سخت‌تر نمره می‌دهد ، تا ناگریز شوید دوباره در آزمون شرکت کنید. 5) شما باید بیش از حد تعیین شده بنویسید، …

دوازده برداشت شایع نادرست درباره آزمون آیلتس ادامه مطلب »